Polityka Gwarancyjna

Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wszystkich aktualnych rowerów marki OTTOBEST wyprodukowanych od 2021 roku.

OGARNICZONA GWARANCJA

I) Wsparcie techniczne na całe życie

Nasze Centrum Serwisowe znajduje się w środkowej Polsce.

Marki ADO, ENGWE, HIMO i JOYOR zobowiązują się do świadczenia usług technicznych przez całe życie dla użytkowników OTTOBEST. W razie potrzeby prosimy o kontakt.

II) Bezpłatna usługa konserwacji

OTTOBEST gwarantuje tylko oryginalnemu właścicielowi, że rama, sztywny widelec lub oryginalne części każdego nowego roweru marki OTTOBEST są wolne od wad materiałowych i wykonania przez następujące określone okresy:

CzęściCzas gwarancjiPolityka gwarancyjna
Części konstrukcyjne(1) Rama10 lat
  1. Darmowe dostarczanie części zamiennych i wideo z instrukcją naprawy;
  2. Klienci mogą również kupować części zamienne od stron trzecich, a OTTOBEST pokryje część kosztów;
  3. Jeśli klienci nie są w stanie naprawić urządzenia, prosimy odesłać je do oficjalnego Centrum Serwisowego;
  4. Jeśli nadal nie można go naprawić, OTTOBEST dostarczy nowe urządzenie za darmo;

Uwaga: Po wtórnym montażu systemu napędowego i systemu transmisji wymagane jest ponowne debugowanie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:

  1. Odniesienie do „Oficjalnego Centrum Danych Produktu” w celu pobrania filmu z debugowaniem i przeprowadzenia debugowania.
  2. Udać się do lokalnego punktu obsługi w celu uzyskania pomocy zgodnie z instrukcją na filmie.

.

(2)przedni widelec1 rok
(3)rura do siodełka1 rok
(4)kierownica1 rok
(5)mostek kierownicy1 rok
(6)dźwignia hamulca1 rok
(7)klamka hamulcowa1 rok
(8)korba zębatki1 rok
(9)koło łańcucha1 rok
(10) dźwignia zmiany biegów1 rok
(11)przerzutka1 rok
Części elektryczne(1)ładowarka1 rok
(2)bateria1 rok
(3)silnik1 rok
(4)kontroler1 rok
(5)instrument1 rok
(6)booster1 rok
(7)USB ładowarka1 rok
(8)dźwignia przyspieszenia1 rok
(9)przełącznik 2w11 rok
(10)światło przednie1 rok
Części eksploatacyjneChwyt kierownicy, siodełko, pedał, opona, błotnik, itp., części eksploatacyjne, nie objęte są gwarancją, w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń podczas użytkowania, prosimy o dokonanie zakupu w naszym sklepie; Prosimy o kontakt z centrum obsługi online lub z infolinią i podanie następujących informacji, aby skorzystać z usług gwarancyjnych produktów OTTOBEST:
  1. Platforma zakupowa, w tym konto sklepu platformy/sprzedawcy itd. ;
  2. Faktura zamówienia, w tym numer zamówienia/ID/data itd.;
  3. Adres e-mail i wysyłki;
  4. Krótkie wyjaśnienie problemu, w tym opis/zdjęcie/krótki film itp.

III) Płatna usługa konserwacji

Jeżeli produkt OTTOBEST jest nienormalny z powodu poniższych przyczyn, marka OTTOBEST zapewni bezpłatne doradztwo techniczne i płatne usługi konserwacji dla użytkownika:

Uszkodzenia spowodowane przez instalację roweru za pomocą nieoryginalnych części;

Części lub produkty, które przekroczyły czas gwarancji;

Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, naprawą i konserwacją;

Uszkodzenia spowodowane przez katastrofę naturalną, uszkodzenia manualne;

Brak dowodów, takich jak zdjęcia czy filmy;

Uszkodzenia spowodowane przez modyfikację, dodanie lub redukcję części;

Części, które są częściami zużywającymi się, jak powłoka, dętka, łańcuch, pedał;

Uszkodzenia spowodowane przez zalanie wodą;

WYMAGANA MONTAŻ PO ZAKUPIE

Ta gwarancja dotyczy tylko rowerów i ram zakupionych nowych od autoryzowanego sprzedawcy marki.

OGRANICZONA NAPRAWA

Chyba że przewidziano inaczej, jedynym środkiem zaradczym na podstawie powyższej gwarancji, lub jakiejkolwiek domniemanej gwarancji, jest wymiana wadliwych części na te o równej lub większej wartości według wyłącznego uznania OTTOBEST. Ta gwarancja rozciąga się od daty zakupu, tylko dla oryginalnego właściciela, i nie jest przenośna. W żadnym wypadku OTTOBEST nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, w tym bez ograniczeń, szkody osobowe, szkody materialne, lub straty ekonomiczne, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, gwarancji, zaniedbaniu, odpowiedzialności za produkt, czy jakiejkolwiek innej teorii.

WYKLUCZENIA

Powyższa gwarancja, lub domniemana gwarancja, nie obejmuje:

Normalnego zużycia części, takich jak opony, łańcuchy, hamulce, przewody i zębatki, w sytuacjach, gdy nie ma wad montażowych lub materiałowych.

Rowerów serwisowanych przez innych niż Autoryzowany Sprzedawca Marki.

Modyfikacje od stanu pierwotnego.

Użytkowanie roweru w nieprawidłowych, konkurencyjnych i/lub komercyjnych działaniach lub do celów innych niż te, do których rower został zaprojektowany.

Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

Uszkodzenia wykończenia farbą i naklejkami wynikające z udziału w zawodach, skokach, jazdy downhill i/lub treningów do takich działań lub wydarzeń w wyniku wystawienia roweru na ekstremalne warunki lub jazdy w takich warunkach.

Opłaty za wymianę lub zamianę części.

Za wyjątkiem przewidzianych w tej gwarancji i wszelkich dodatkowych gwarancji, OTTOBEST oraz jego pracownicy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia (w tym przypadkowe i wynikłe ze strat lub uszkodzeń spowodowanych przez zaniedbanie lub domyślność) wynikające z lub dotyczące roweru OTTOBEST.

OTTOBEST nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Wszystkie domniemane gwarancje, w tym gwarancje sprzedawalności i przydatności do określonego celu, są ograniczone czasowo do trwania wyraźnych gwarancji wymienionych powyżej.

Każde roszczenie dotyczące tej gwarancji musi być zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Sprzedawcy Marki lub dystrybutora. Wymagany jest dowód zakupu lub inny dowód daty zakupu przed rozpatrzeniem roszczenia gwarancyjnego.

Roszczenia zgłoszone poza krajem zakupu mogą podlegać opłatom i dodatkowym ograniczeniom.

Czas trwania gwarancji i jej szczegóły mogą różnić się w zależności od typu ramy i/lub kraju. Niniejsza gwarancja daje Ci konkretne prawa, a Ty możesz również mieć inne prawa, które mogą się różnić w zależności od miejsca. Ta gwarancja nie narusza Twoich statutowych praw.